Patronatul Medicilor de Familie Satu Mare

Foarte important: pe adresa http://www.pmfsm.ro/card se deblochează cardurile.


Patronatul Medicilor de Familie Satu Mare a apărut în noiembrie 2009 din dorinţa apărării drepturilor cabinetelor medicale ale medicilor de familie, dar şi pentru eficientizarea serviciilor medicale oferite populaţiei de către medicii de familie din judeţul Satu Mare.

Alături de Asociaţia Medicilor de Familie Satu Mare luptăm pentru apărarea intereselor generale ale medicilor de familie din judeţul Satu Mare, atât cele profesionale, cât şi cele financiare şi de exercitare a profesiei de medic specialist în specialitatea medicina de familie.

Patronatul Medicilor de Familie Satu Mare este o asociaţie nonguvernamentală, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu ajutorul căruia dorim dezvoltarea medicinei de familie ca specialitate de sine-stătătoare, recunoaşterea importanţei şi respectarea ei ca toate celelalte specialităţi medicale. În realizarea scopului nostru, ne-am afiliat în luna ianuarie 2010 Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie, pentru a fi alături de colegii noştri din celelalte judeţe, pentru realizarea obiectivelor comune:

Avem o colaborare foarte bună cu Asociaţia Medicilor de Familie Satu Mare pentru că interesele noastre se întrepătrund şi se completează reciproc. Practicarea profesiei se desfăşoară într-un cabinet medical, iar veniturile sunt obţinute în urma desfăşurării activităţii medicale specifice. Acesta este şi motivul pentru care participăm împreună, cele două activiăţi - profesională şi economică - neputând fi separate complet, ci întrepătrându-se într-o proporţie variabilă.

În fiecare a treia zi de marți din lună, de la ora 12:30, în sala de şedinţe de la Colegiul Medicilor Satu Mare, avem întâlnirea lunară, atât a Asociaţiei Medicilor de Familie Satu Mare, cât şi a Patronatului Medicilor de Familie Satu Mare, pentru informare reciprocă, dar şi pentru stabilirea strategiilor.

Nu în ultimul rând, avem o colaborare strânsă şi cu Colegiul Medicilor din Satu Mare, dar şi cu Colegiul Medicilor din România.

Patronatul Medicilor de Familie Satu Mare încearcă să-i informeze corect, complet şi în timp util pe toţi medicii de familie din judeţul Satu Mare folosind mijloacele moderne posibile: mesaje scrise, buletin de ştiri periodic, grup de discuţie local. Vă aşteptăm să vă alăturaţi nouă, pentru că numai împreună suntem mai puternici.